Sempozyum Konuları

Ana Tema ve Sempozyum Konuları:

 

Ana Tema 

Yayla Turizmi ve Eko Turizm

 

Sempozyum Konuları

Alternatif Turizm Türleri (Eko Turizm, Yayla Turizmi, Sağlık ve Termal Turizmi, İnanç Turizmi, Kış Sporları Turizmi, Agroturizm vb)
Alternatif Turizmde Tanıtım ve Pazarlama
Alternatif Turizm Yatırımları ve İşletmeciliği
Alternatif Turizmde İnovasyon ve Girişimcilik
Alternatif Turizm ve İletişim
Alternatif Turizm Mimarisi ve Kentsel Kimlik
Alternatif Turizm ve Gastronomi
Alternatif Turizm ve Sürdürülebilirlik
Alternatif Turizmde Küresel Yaklaşımlar ve Politikalar
Alternatif Turizmde Sakin Şehir (Cittaslow) Yaklaşımları
Turizmle ilgili diğer konular