Önemli Tarihler

 

Genişletilmiş Özet Gönderim Son Tarih

3 Eylül 2018 

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı

17 Eylül 2018

Kayıt İçin Son Tarih

28 Eylül 2018

Sempozyum Program Duyurusu

1 Ekim 2018

Sempozyum Tarihi

11-13 Ekim 2018