Bildiri Kitapçığı

Sempozyum genişletilmiş özet bildiri kitapçığı 11 Ekim 2018 tarihi itibariyle sempozyum kayıt masalarında verilecek olup aynı tarihte web sayfamızdan elektronik ortamda da yayımlanacaktır.